Εταίροι

Το έργο SYMPATIC υλοποιείται σε ιδιαίτερο επίπεδο και αποτελείται από διάφορους εταίρους με διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμπειρία:

  • Eurocircle ως συντονιστής του έργου από την Marseille, (France), 
  • ADICE in Roubaix (France)
  • CIOFS-FP in Ρώμη (Ιταλία),
  • U-Bus in Βερολίνο(Γερμανία),
  • Metropolisnet in Βερολίνο (Γερμανία) και
  • EDIT-C in Λευκωσία (Κύπρος).

Η κοινοπραξία έχει εμπειρία στη διεθνή μετακίνηση των νέων (εθελοντισμός ή VET) και θα εργαστεί για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου δικτύου με εταιρείες στον τουριστικό τομέα.

Συντονιστής

Εταίροι