Επικοινωνία

Όνομα Εταιρείας: Association Eurocircle
Χώρα : Γαλλία
Ηλ. Ταχυδρομείο : leab@eurocircle.info
Ιστοσελίδα : https://eurocircle.fr/
Τηλέφωνο: 04 91 42 94 75
Διεύθυνση: 47 rue du coq 13013 Marseille

Όνομα Εταιρείας: ADICE (Association pour le développement des Initiatives Citoyennes et Européennes)
Χώρα: Γαλλία
Ηλ. Ταχυδρομείο: adice@adice.asso.fr
Ιστοσελίδα: www.adice.asso.fr
Τηλέφωνο: +33 3 20 11 22 68
Διεύθυνση: 42 rue Charles Quint 59100 ROUBAIX

Όνομα Εταιρείας: EDITC LTD
Χώρα: Κύπρος
Ηλ. ταχυδρομείο: eu@editc.com
Ιστοσελίδα: www.editc.eu
Τηλέφωνο:  +357 22466633
Διεύθυνση: 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia

Όνομα εταιρείας: MetropolisNet EEIG
Χώρα: Γερμανία
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@metropolisnet.eu
Ιστοσελίδα: www.metropolisnet.eu
Τηλέφωνο: +49 30 28409 182
Διεύθυνση: Kronenstraße 6, 10117 Berlin

Όνομα εταιρείας:
Χώρα:
Ηλ. Ταχυδρομείο :
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:

Όνομα εταιρείας: CIOFS-FP
Χώρα: Ιταλία
Ηλ. Ταχυδρομείο: fruggiero@ciofs-fp.org
Ιστοσελίδα: www.ciofs-fp.org
Τηλέφωνο: +39 06 572991
Διεύθυνση: Via di San Saba 14, 00153, Rome